Αίτηση αλλαγής στοιχείων κάρτας ΧΑΡΑ club

Αν τα στοιχεία σας έχουν αλλάξει, μπορείτε να μας ενημερώσετε για τις αλλαγές συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Αν το επώνυμο σας έχει αλλάξει, συμπληρώστε εδώ το παλιό επώνυμο.

Νέα στοιχεία

Συμπληρώστε τα νέα στοιχεία σας, όπου υπάρχουν. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα πεδία όπου δεν υπάρχουν αλλαγές.

Genesis Software - Χίος