Αίτηση πρόσληψης

Όλες οι πληροφορίες που μας αναφέρετε σε αυτήν την αίτηση είναι εμπιστευτικές και ο μοναδικός σκοπός τους είναι να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις επιδιώξεις και τις δυνατότητές σας.

Genesis Software - Χίος