Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος: Γιαννούμης Πέτρος
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Γιαννούμης Νικόλαος
Μέλος: Γιαννούμη Σμαράγδα
Μέλος: Γιαννούμη Μαριάνθη

Genesis Software - Χίος