Μέτοχοι

Μέτοχοι της εταιρείας ΧΑΡΑ Α.Ε. αποτελούν οι Νίκος Γιαννούμης και Πέτρος Γιαννούμης.

Genesis Software - Χίος