Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οργανόγραμμα

Διεύθυνση εμπορικού τμήματος
    Πέτρος Γιαννούμης (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 5)
    Δημήτρης Γιαννούμης (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 212)
    Πέτρος Τσαμπλάκος (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 212)
    Μαριάνθη Γιαννούμη (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 7)

Διεύθυνση οικονομικού τμήματος
    Νίκος Γιαννούμης (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 6)

Διεύθυνση μάρκετινγκ
    Δώρα Κατσάλα (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 4)
    Γιάννης Παπακώστας (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 214)
    
Διεύθυνση ανθρώπινων πόρων
    Ελένη Γιαννούμη (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 8)

Διεύθυνση λογιστηρίου
    Ελένη Γιαννούμη (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 2)

Διεύθυνση κεντρικής αποθήκης
    Πάνος Γάκας (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 1)